Videopoesin – en växande konstform

Kultur.
Collage: C Altgård / Opulens

VISUELL KULTUR. Dagens videopoesi tar sig många olika uttryck. På YouTube och Vimeo hittar man exempel som sträcker sig från traditionella filmer till mer nyskapande och experimentella uttryck, skriver Mathias Jansson.

 

Minns du MTV? Ungdomskanalen som startade 1980 och som bara visade musikvideos? Det var inte frågan om inspelningar av konserter eller scenuppträdanden, nej, i musikvideon fick en ny generation regissörer möjlighet att experimentera med en helt ny konstform som blandade musik, film och visuella effekter.

MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr