”NUHETEN 2”

Konst.
Konstverk av Channa Bankier.
Konstverk av Channa Bankier.

TIDSKOMMENTAR. Konstnären Channa Bankier kommenterar läget just nu, med en egenhändig bild och en dikt av vännen Sam Carlquist.

Världen har inte på länge
varit så klar och tydlig som nu.
Förlåt att jag därför ibland
tvingas vända bort blicken.                              

SAM CARLQUIST

CHANNA BANKIER
info@opulens.se
Sam Carlquist
SAM CARLQUIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr