Viljan till fred finns men kräver försakelser

Existentiellt.
Collage: C Altgård / Opulens.

CIVIL OLYDNAD. Klimat- och miljökriserna tvingar nu långsamt fram ett förnuftets uppvaknande till avrustning, samarbete och fred. Räcker våra demokratiska processer till för att lyckas? undrar Carsten Palmer Schale.

Under sin kamp mot våld mot människor och natur i artonhundratalets USA framförde författaren Henry David Thoreau följande i föredraget ”Om civilt motstånd”: ”Det är inte lika önskvärt att visa respekt för lagen som för det rätta… Lag har aldrig gjort människor ett dyft mer rättrådiga, och till följd av sin respekt för lagen förvandlas även rättskaffens människor dagligen till hantlangare åt orättvisan…”

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr