Spela sällskapsleken!

Underskruvat.
översittare, vinnare och förlorare, dominans, maktutövning
(Illustration: Pixabay.com)

SAMHÄLLET. “Rika barn leka bäst”, har någon sagt. Iodine Jupiter gör en samhällsspaning som tycks bekräfta detta.

Samhället är en organisation där spelet går ut på att hamna i en position med hög lön.

Att överklassen behöver en undre klass att trampa på är fullt naturligt. Men tillfredsställelsen kan se ut på lite olika vis.

“Man måste ha någon glädje av att vara på toppen i en hierarki, men man trampar sig blå,” säger en chef som blivit fullkomligt utmattad i benen. Han fortsätter: “Jag säljer snygga undergångar till de allra rikaste, ohyggliga till de allra fattigaste. Jag följer en demokratisk linje,” och citerar avslutningsvis politikern Sten Hammar: “Att gå över lik är någonting man lär sig.”

ANVÄND DENNA!
IODINE JUPITER
iodine.jupiter@opulens.se

iodine Jupiter är skriftställare med tematiska verk inom dramatik, musik och litteratur. En satirisk ton är ofta vapnet som riktas mot vår tids idioti. Bakom titlar som Dom dödas pornografi och Obscen sanning ryms både skönhet och civilisationskritik. En senare publikation i denna anda är En tjänstemans meditationer.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr