Det senaste från Underskruvat

Foto: Adam Erdheim

Boris bevingade: Ursprunget

Plastikoperation kan omöjligen täcka ansiktsinnehavarens oändliga sorg över det förlorade Ursprunget.
Montage: Opulens. (Bakgrundsbild: Pixabay.com)

Fina tips

DYRTID. I en tid med skenande inflation och skyhöga elpriser har iodine
0 0kr