Tagg-arkiv

80-talet

Montage: C Altgård / Opulens.

Veckans vax: ”Demokrati”

Musik.

POLITISK MUSIK. Eftersom valrörelsen nu går in i slutspurten passar Jesper Nordström på att plocka fram en vinylskiva med titeln ”Demokrati”. Han frågar sig också vad som egentligen kan kallas politisk musik.

Essä: Några trådar i en oändlig väv

Litteratur.

GENERATIONSFLÖDEN.  ”Min upplevelse vid läsningen är starkt präglad av en känsla av att jag är förvisad till åskådarplats eller till att vara del i en livlös fondkuliss”, skriver Rabbe Kurtén i sin essä om Lydia Sandgrens omdebatterade roman Samlade verk.

Helgessän: Läsaren som medkreatör

Litteratur/Kultur.

LITTERATUR. Uttömmande läsningar tror jag inte på. En god bok finns det alltid skäl att återkomma till – för att erfara på nytt, låta sig överraskas, omformas samt för att omforma, skriver Erik Bovin.

0 0kr