Helgessän: Läsaren som medkreatör

Litteratur/Kultur.
Montage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

LITTERATUR. Uttömmande läsningar tror jag inte på. En god bok finns det alltid skäl att återkomma till – för att erfara på nytt, låta sig överraskas, omformas samt för att omforma, skriver Erik Bovin.

 

 

Första gången jag läste Torkar aldrig tårar utan handskar-trilogin av Jonas Gardell var jag ung och ny i Stockholm, liksom några av romankaraktärerna. Detta präglade min läsning. Liksom dessa karaktärer kom jag från en mindre ort och hade flyttat till Stockholm för att börja ett nytt liv, med siktet inställt på att leva ut detta – mitt nya, självständiga liv.

ERIK BOVIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr