Välgjord nyfilmatisering av Remarques roman

Scen & film.

 

Stillbild ur filmen "På västfronten intet nytt! av Edward Berger.
Stillbild ur filmen “På västfronten intet nytt! av Edward Berger.

RECENSION. “Ingenting blev detsamma för Europa efter första världskriget.” Filip Hallbäck anser att själva krigsskildringen är bra men tycker ändå att Edward Bergers “På västfronten intet nytt” har vissa brister.

FILIP HALLBÄCK
FILIP HALLBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr