Spektakulär men spretig surrealism

Scen & film.
Daniel Giménez Cacho spelar journalisten Silverio i Alejandro Gonzalez Iñárritus ”Bardo” (foto: Netflix)

DRAMA/KOMEDI. Alejandro Gonzalez Iñárritus ”Bardo” spretar åt alla håll och blir stundtals lite väl mastig. Samtidigt innehåller den scener som är mycket svåra att glömma.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr