Täbyutopi

Prosa & poesi/Kultur
Montage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

LYRIK. Ellen Nordmark är 21 år och bor i Malmö. Täbyutopi är en politisk dikt, och sådana texter skriver hon med jämna mellanrum — oftast utan tanke på att de måste höra ihop med varandra.

 

 

Ellen Nordmark är 21 år och bor i Malmö. För närvarande pluggar hon påbyggnadsåret på Skurups skrivarlinje parallellt med första året på författarskolan i Lund. I maj publicerades hon i Västmanlands Länstidning i samband med att hon vann Lars Gustafsson-stipendiet. I övrigt läser Ellen ibland på öppna scener i Malmö samt har ett instagramkonto där för sin poesi: ln.nordmark. Täbyutopi är en politisk dikt, och sådana skriver hon med jämna mellanrum – oftast utan tanke på att de måste höra ihop med varandra. I övrigt rör sig Ellens diktning runt utforskande av bland annat existentiella frågeställningar, men även där finns politiska dimensioner.

slänger mina kroppsdelar på återvinningscentralen
återvinn mig
vinn mig åter
container för livmoder, luftstrupe, tarmslinga

“hej, hej”
mannen sträcker fram sina händer fingrar
sorgkanter
ett ramverk
ramberättelse runt vår dystopi
pekar mot honom själv
han kan hjälpa mig

kramar krampaktigt mina återvinnigskärl
hjärta och själ

räds att gå mannen som
“opåkallat söker upp andra i syfte att insamla deras återvinningsmaterial”
till mötes
att bli medbrottsling

förbud och förebud
brott i medmänskligheten

sorterar noga mig själv
karvar fettet
drar i muskelfästen
nystar nervtrådar
nervbanor
lättnad att slänga hjärnan
hjärtat
ögonen
känns inte längre vid
mänskliga kroppsvätskor
mannens eller mina

jag lämnar sopstationen alla kilon lättare
loggar in på ebay, blocket, marketplace
hoppas hitta prisvärda lemmar
gärna ett plasthjärta
en plastisk hjärna

mannen kvar på sopstationen
ändstationen
man kan inte sortera bort sig
har bara sig
egentligen
har sina händer, fingrar
hans sorgkanter
har blivit naglar i ögon
bärande bjälkar
i ett samhällsbygge
byggt på individansvar
att sopsortera
människan

ELLEN NORDMARK

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Essä: Vithetskritik

ESSÄ. Filip Hallbäck skriver, med utgångspunkt i kuppförsöket i Washington DC, om