Littestraden: Tre dikter av Victor Haskel

Prosa & poesi.
Abstrakt komposition i olika färger
Illustration: Opulens

LYRIK. Inför helgen har vi glädjen att presentera tre dikter av Victor Haskel.

Victor Haskel är familjefar och arbetar som svensklärare. När han inte umgås med sin familj eller jobbar skriver han poesi.

Nu är vi glada över att få presentera tre dikter av Haskel som han själv beskriver så här: ”Livets förunderlighet är ett försök till porträttering av livets orättvisa. Där turen förefaller gagna endast några och negligera andra. Oavsett individers invärtes godhet. Clowneri är en hommage till jagets villighet till uppoffring. Jaget, som partout, vill älska – till vilket pris det än månde vara. Älska, trots att det kan betyda att lämna sig själv. Vår är en ansats till trolsk iscensättning av den omättligt vackra flora som klär Sverige”.

CAROLINA THELIN

 

Livets förunderlighet

Om sanningen tvistar de lärde
Huruvida och var och vem
Som bestämmer och vad är värde
Om livet och död talar dem

De sitter med ben i kors och smuttar
På chardonnay och cuban och punch
Medan haren in i skogen skuttar
Smälter de gåsen de åt till lunch

Medan modern vänder varje riksdal
Och barnet skriker i natten
Avhandlas Etikens trötta moral
Den mest vida debatten

Det är skevt under himmelens mörka fäste
Och någon där uppe tycks inte sluta snusa och snarka
Men livet smular även sönder den bäste
Smala och tjocka, långa och korta och svaga och starka

Fattiga hungrar i hyddor av skarn
Dödens sjukdom drabbar de sjukas barn
Men i det guldiga skimret det skålas i vin
Och frågas och undras – hur var det med räntan din

Från norr till söder och öster till väst vi kommer till samma replik
vi döms med samma klubba när en gång vi blir lik

 

Clowneri

Gladeligen glädjes jag
För att du ska se
Taga det som tagas tag
För att du ska le

 

Vår

I den nordiska florans rike
Dansar solglitter på björkens gren
Och bär det växer i var dike
Och långsamt lunkar älg, björn och ren
Det kvittrar av stolta hanar och ljugs av liten sprätt
Och vinden smeker löven i sällsam kör
Att glömma och drömma och tömma det ömma – är lätt
Allt av pensel är målat i tyst kulör
Så låt bäcken porla allena
Och gräsen tissla för sig själva
Låt bladen vara honungslena
Och inte skrämma liten älva

 

Victor Haskel
VICTOR HASKEL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr