Undantagsreklam #2

Samhälle.

 

 

Carpe diem! Collage: C Altgård / Opulens

Tidigare publicerad Undantagsreklam hittar du här.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

0 0kr