Stanken från Amerika

Krönikor.
USA-2021
Collage: C Altgård / Opulens.

FRAMTIDSTANKAR. Hur många reklamskyltar i vårt eget land pryds inte av slogans och bilder som direkt går att knyta till Uncle Sams förlovade land? Hur mycket av allt det corporative bullshit som vi översköljs av dagligen härstammar inte från USA? Erik Cardelús menar att vi en gång för alla måste göra oss av med föreställningen om det amerikanska samhället som något eftersträvansvärt.

Vad förenar diktatorn, despoten och demagogen? Enklast uttryckt: föraktet för svaghet. Oviljan att acceptera livets mest ofrånkomliga predikament: att vi alla – för eller senare – tappar kraft och förmåga, väljs bort och förlorar. Och slutligen får kliva av scenen.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

USA-2021

Ett USA i sönderfall

ESSENTIALISM. ”När essentialistiskt, platonskt tänkande gör sig gällande på samhällsarenan vittnar det inte
0 0kr