Tagg-arkiv

sjukvårdssystem

Corona återkallar välfärdssamhället

Debatt/Samhälle

PANDEMI. Överallt i världen har privatiseringar och nedskärningar präglat de senaste decenniernas politiska reformer. I samma stund som coronakrisen slog till blev det som tydligast hur bortprioriterad sjukvården är, skriver Antonios Antoniadis.