Om detta må vi debattera

Krönikor.
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

MENINGSFULLT. Jag tittade in på sociala medier igen häromdagen och höll på att få hjärnblödning. Vartenda dagslända till klickbete håller på att bli projektionsyta för en rasande debatt om en medieelit och ”samhällskollapsen”. Samtidigt som det finns hur många frågor som helst som är viktigare att diskutera än vem lyssnarna har röstat fram till vinnare av P3 Guld. Klurade en stund, kom på ett gäng bara över en kopp kvällste.

Sveriges ekonomi efter Corona – ensamhet som samhällsproblem – hushållens belåningsgrad – den varierande tillgängligheten för psykiatrin i regionerna och faran med att många lidande hamnar mellan kommuner och regioner – trångboddheten i utsatta områden – ökningen av våld mot kvinnor under isolering – förtydligat medborgaruppdrag för riksmuseerna efter ett drygt år med restriktioner – en aktiv utrikespolitik där Sverige reagerar snabbt på inskränkta fri- och rättigheter och kupper oavsett om det är i Vitryssland, Turkiet, Bolivia eller Kina – en förnyad diskussion om miljöhot utöver det överhängande klimathotet – rättsosäkerhet kopplad till vaktbolagens allt större mandat i det offentliga rummet – det demokratiska underskottet i EU – demokratisering, möjligheter, hot och samhällsklyftor kopplade till digitalisering – massarbetslösheten inom servicebranchen – fungerande insatser för att bryta nyrekryteringen av unga till gäng – en bred diskussion efter metoo om kopplingen mellan makt på arbetsplatser och förekomsten av trakasserier – behov av stöd till elever som haft svårt att klara distansundervisning – det ohållbara med en marginell värnplikt som komplement till en dominerande yrkesarmé – idrottsföreningarnas svårigheter med restriktionerna – de inbyggda motsättningarna mellan Sveriges feministiska utrikespolitik och svensk vapenexport – omställning av arbete och pensioner i robotiseringens fotspår – public service-mediers uppdrag i ett digitaliserat samhälle – postleveransernas opålitlighet – ett samlat grepp för att ta bort hinder för människor att etablera sig snabbt i Sverige – arbetsmiljön i gigekonomin – behovet av extern granskning av polismyndigheten – den relativa avvecklingen av civilförsvaret och Sveriges klena katastrofberedskap – ett stärkt stöd till medicinsk forskning kring och beredskap inför pandemier – försvar av den akademiska friheten – insats- eller territorialförsvar – den hotade grundfinansieringen av kvinno- och tjejjourer – kultursektorns inställda verksamhet och uppsägningar under pandemin – infrastruktursatsningarnas del i att nå klimatneutrala städer – en genomlysning av New Public Management-filosofins konsekvenser för alltifrån myndighetsutövning, rättsskipning till vård, skola och omsorg – behovet av rikstäckande kulturpolitik – behovet av välfärdslösningar för fler än de fast heltidsanställda – den privatiserade offentligheten av nätet – vårdapparnas charlatanverksamhet och de politiska incitamentsstrukturer som möjliggjort dem – betydelsen av folkbildning och en skola för livet genom stöd till studieförbund, komvux och folkhögskolor – de aggregerat centrifugala effekterna av skolpengens snedfördelning av resurser – förnyat engagemang till försvar av förföljda författare – det administrativa arbetets expansion i läraryrket på bekostnad av det pedagogiska – den historiskt svaga medborgartanken i Sveriges betydelse för nationell identitet.

Om detta må vi debattera.

ANVÄND DENNA!
NATHAN HAMELBERG
nathan.hamelberg@opulens.se

Nathan Hamelberg är skribent med förflutet som krönikör på Arbetaren, Fria Tidningar och ETC såväl som essäist på Ottar, Kom Ut!, Tecknaren, Fronesis och Ord & Bild. Till vardags verksam med våldsförebyggande arbete i Stockholm.

Det senaste från Krönikor

0 0kr