Det som är blåbrunt för dig, är inte blåbrunt för andra

Krönikor.
Blåbrunt. Collage: C Altgård / Opulens (Grundbild, som modifierats digitalt: Pixabay.com)

GRUPPTÄNKANDE. “Att ständigt ge akt på skillnader som vithet och icke-vithet, rasifiering och andrafiering riskerar att skapa osämja och konflikter, splittring där sådan inte finns från början”. Erik Cardélus funderar på om vi lever i det neurotiska färgseendets tyranni eller tvärtom bör tänka mer på färgbeteckningar.

Det blir en solig höstpromenad. Stegen går genom parkområden, skogsplättar och runt villaträdgårdar. Överallt en höstlig färgprakt, ljus och färgsprakande ytor. Luften klar och krispig. Mitt i allt uppstår funderingar kring färger och vad dessa optiska ljusbrytningar gör med oss. Lever vi i det neurotiska färgseendets tyranni? Eller bör vi tvärtom tänka mer på färg och färgbeteckningar?

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr