Inte bara tomma ord på Malmöforum

Nyheter.
Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet i Sverige, höll tal i Malmös synagoga inför Malmöforum. Arkivbild. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

LÖFTEN. Malmöforum blev mer än fina ord, anser Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet, som är särskilt nöjd med de konkreta, handfasta löften som gavs om att stärka arbetet mot antisemitismen.

Detta lovade Sverige

Att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, bland annat genom ett nytt museum i Stockholm.

Att satsa på utbildning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism och på forskning om Förintelsen.

Att ta fram särskilda åtgärdsprogram mot antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer.

Att polisarbetet för att bekämpa hatbrott ska utvecklas och kompetensen inom polisen när det gäller hatbrott ska förstärkas.

Att spridandet av våldsbejakande extremistisk propaganda och rasism på digitala plattformar ska kartläggas.

Att organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism ska kriminaliseras.

Att förutsättningslöst utreda möjligheterna till en tydligare kriminalisering av förnekelse av Förintelsen.

Att ta fram en strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige.

Att ett språkcentrum jiddisch och romani chib ska inrättas.

Att satsa ytterligare på strategin för romsk inkludering.

Att höja statsbidraget till säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund och organisationer inom det civila samhället.

Satsningarna finns med i regeringens budgetproposition för 2022.

Källa: Regeringen.se

– Det är väldigt lätt att säga fina saker, men om man inte åtar sig att göra något konkret och sätter en prislapp på det så är det svårt att få saker att ske.

Han pekar på EU-kommissionens nya strategi för att motverka antisemitism och stärka judiskt liv, som särskilt viktig.

– Där finns också pengar avsatta, så det tycker jag är ett väldigt tydligt åtagande, säger Aron Verständig.

Han lyfter också Youtubes löfte om ekonomiskt stöd till ideella organisationer som arbetar mot antisemitism och även de utfästelser som Sverige gjort.

Satsning på säkerhet

TT: Hur kommer ni konkret i de judiska församlingarna i Sverige att påverkas av de svenska åtagandena?

— Säkerhetsåtgärderna är det mest konkreta, att man höjer det totala anslaget med 19 miljoner. Det kommer med stor sannolikhet att innebära, om budgeten går igenom, att vi kommer att få en större del av våra säkerhetskostnader finansierade.

Han tror också att det svenska löftet om att främja judiskt liv i Sverige på sikt kommer att få stor betydelse.

“Letar sig in”

Antisemitismen som sprids via sociala medier var en av huvudfrågorna på Malmöforum, med all rätt enligt Verständig. När Sverige första gången stod värd för en sådan här konferens för 21 år sedan fanns inte sociala medier – nu finns de i mobilen i fickan hos var och en.

– Antisemitism och andra former av hat letar sig in i vår vardag.

Han uppskattar att de sociala medier-jättarna har börjat att ta ett större ansvar för hur de olika plattformarna används.

– Det tycker jag att de har börjat med, men under väldigt lång tid hade de en passiv inställning. Samtidigt har också staterna ett ansvar att införa rimlig reglering.

“Otrolig uppslutning”

De största världsledarna var inte personligen på plats i Malmö, men några av dem medverkade digitalt.

– Det har rapporterats mycket i media om att det inte var så mycket presidenter eller premiärministrar, men det var ju otroligt många olika ministrar, kommissionärer, ledare för relevanta organisationer och företag, säger Aron Verständig.

TT: Vad tar du med dig från Malmömötet?

– Det jag kommer att minnas är den otroliga uppslutningen som finns från världsledare kring de här frågorna.

 

 

Detta lovade Sverige

Att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, bland annat genom ett nytt museum i Stockholm.

Att satsa på utbildning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism och på forskning om Förintelsen.

Att ta fram särskilda åtgärdsprogram mot antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer.

Att polisarbetet för att bekämpa hatbrott ska utvecklas och kompetensen inom polisen när det gäller hatbrott ska förstärkas.

Att spridandet av våldsbejakande extremistisk propaganda och rasism på digitala plattformar ska kartläggas.

Att organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism ska kriminaliseras.

Att förutsättningslöst utreda möjligheterna till en tydligare kriminalisering av förnekelse av Förintelsen.

Att ta fram en strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige.

Att ett språkcentrum jiddisch och romani chib ska inrättas.

Att satsa ytterligare på strategin för romsk inkludering.

Att höja statsbidraget till säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund och organisationer inom det civila samhället.

Satsningarna finns med i regeringens budgetproposition för 2022.

Källa: Regeringen.se

Cecilia Klintö/TT

Det senaste från Nyheter

0 0kr