Ett filosofiskt försvar av den svenska skolan

Debatt/Samhälle.
Foto: Unsplash.com

PARADOXALT. ” Sanningssökande och kritiskt tänkande går hand i hand med förmågan att täppa igen tveksamma luckor i myllret av ideologiska frestelser, övertygelser, vinstintressen och lockrop”, skriver Christoffer Andersson.

 

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Ideologier behövs oavsett vilken riktning de pekar åt. Men att vara omedveten om deras existens och beskaffenhet är varken rationellt eller objektivt. Man vill framhäva människan som rationell och objektiv; ett släkte som helt enkelt har lärt av sin historia. Och visst har vi lärt oss. Historien formar ideologierna som styr världen i nya riktningar, och med dem skrivs ny historia.

Ideologiska kontrollmekanismer är därmed inte bara nödvändigheter, utan rena självklarheter. De är så självklara att du inte ens tänker på dem som kontrollmekanismer. Och det skriver jag inte i cynism; det är skrivet med hopp. Sanning är alltid ett botemedel, och sanning går bara att främja genom att utveckla ett kritiskt tänkande, och ingenstans får det kritiska tänkandet så mycket näring som i skolans sfär; en skola som förespråkar individualismens hårt ansatta motto att tänka själv.

Individualism är en viktig förutsättning för att alla människor ska kunna få största möjliga nytta av sitt kritiska tänkande. Men världen är inte svart eller vit. Litteraturen har en tendens att särskilja det goda från det onda, och framstegskulturen har en tendens att dölja och exkludera cynism för att hålla tempot, men i verkligheten kommer det goda aldrig ensamt. Ideologiska krafter finns överallt, hela tiden, och kommer sträva efter att utnyttja ditt sökande efter sanning för att fresta dig med tillhörighet och moraliska insatser i trevliga kollektiv. Individualismens villkor gör det helt upp till dig om det fungerar eller inte. Och ett fulländat kritiskt tänkande i symbios med det ständiga ideologiska pickandet leder paradoxalt nog till ett samhälle befolkat av individer med en naturligt utvecklad misstänksamhet i motsättning till ett förvirrat mantra om det öppna sinnelaget.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

 

Men dessa misstänksamma individer kan leva med paradoxen för fredens skull. Och det är gott. För både historien och omvärlden ger dig exempel på naiva övertygelser uppburna av löst grundade ideologier som rättfärdigar förtryck, maktmissbruk, folkmord och krig. Och det vill du inte ha. Så det satsas hårt på utbildning för att täppa till luckorna i ideologierna med välgrundad information som talar tydligt och väl till ditt kritiska tänkande och sanningssökande.

Vad du än trodde att jag ville belysa med den här texten har den egentligen bara ett enda budskap: se inte ner på den svenska skolan, och förringa inte det svenska akademiska utbildningssystemet. Sanningssökande och kritiskt tänkande går hand i hand med förmågan att täppa igen tveksamma luckor i myllret av ideologiska frestelser, övertygelser, vinstintressen och lockrop, och ingenstans har jag upplevt de förmågorna främjas så grundligt, neutralt och anspråkslöst som i den svenska skolan.

CHRISTOFFER ANDERSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr