Språklådan: Vad är ett språk?

Litteratur/Kultur.

Halloj! Jag såg en dramadokumentär om Einstein och hans sköterska på nått slags hospis i slutet av hans liv tog mod till sig och frågade honom vad som var nyckeln till hans framgång. Han lär ha svarat att ”jag ställde alltid de grundläggande frågorna”, Så nu gör jag ett kanske tramsigt hopp här och frågar vad är egentligen ett språk? / Palle Jonsson

 

 

Hej Palle!

HAR DU OCKSÅ EN SPRÅKLIG FUNDERING? STÄLL DIN FRÅGA TILL: sprakladan@opulens.se

Ja, det var ju nått att bita i, och det hade lätt kunnat svälla till en hel bok, men om jag håller mig till de två 1900-tals teorier som varit förhärskande. Låt oss börja med Noam Chomsky som från början mer var språilosof än vänsterinriktad samhällsdebattör.

Chomsky klämde ur sig meningen ”colorless green ideas sleep furiously”. Med detta uppenbara nonsens ville han visa att språk var mer än ord, det var även en djupare struktur som låg bortom det rent ordmässiga.

Han drar detta argument så långt att han påstår att hjärnan har en ren uppspaltande fakultet som bara är till för grammatik, men något djupare argument för detta ger han egentligen inte. Först senare har man inom mer neurologisk inriktad lingvistik påvisat att så är fallet. Genom magnetröntgen och andra så kallade ”imaging” system påvisades att hjärnan grupperar ord, även om meningen som försökspersonen får höra är av olika språk.

Men jag sa ju att det fanns två teorier? Ja, föga förvånande förfäktar den andra, den  sociolingvistiska teoribildningen, att det inte alls finns några medfödda strukturer och detta gör det närmast mer till en politisk ideologi som vill ifrågasätta att det finns endast ett rätt inom språk och bejakar mycket mer grammatisk variation och avvikelser och ”fel” rent ut sagt. Det är ett synsätt som är på tillbakagång i det allt mer positivistiska naturvetenskapliga forskarfältet inom språkvetenskap.

JESPER NORDSTRÖM
jesper.nordstrom@opulens.se

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Kultur

0 0kr