Det omedvetna språket — ett demokratiskt och humanitärt hot?

Krönikor/Samhälle
”Jair Bolsonaro”. Digitalt collage: C Altgård /Opulens. Bildkällor: Pixabay.com och Wikipedia.

BOLSONARO. ”Det omedvetna språket blundar för utrotning av Amazonas befolkning och förstörelse av luften vi alla andas” skriver Cecilia Persson.  Genom Jair Bolsonaros ledarskap håller dystopin redan på att bli verklighet i Brasilien, varnar hon.

 

Svt Aktuellt i förrgår: Davos, Jair Bolsonaro, regnskogen, mineraltillgångar, skövling av regnskogen, en yta lika stor som Frankrike, Kina har börjat blinka åt Australien, vänder USA ryggen. Vad ligger i denna information? Går det att betrakta Bolsonaro som vår tids Hitler, Stalin och Mussolini, med ett annat ansikte och med en annan målgrupp för massmord och diktatur? Den ryske litteraturvetaren Michael Bachtin använder begreppen: synkrisis och anakrisis, vilka härrör från Sokrates, och med dessa avses att i det dialogiska språkets konfrontation med verkligheten, så pågår rent lurendrejeri; det omedvetna språket. Vilka begrepp och ord florerar i debatter, i flöden på sociala medier, i nyhetsrapportering, som är falsk retorik vi internaliserat som sanningar? Vilken ideolog, politik, maktintressen, människosyner och så vidare reproduceras dygnet runt?

Det är en mycket skrämmande tankefigur att låt oss säga − sextio procent av språket är omedvetet språk och frågan infinner sig: Vilka granskar språket i dag, dess grundvalar, som i förlängningen är samhället, den globala världen och dess komplexa sociala relationer? Vilka ska åta sig den helt nödvändiga demokratiska uppgiften att göra omedvetet språk medvetet? ”Våra ord är till häften någon annans”, som en av Michael Bachtins mer kända sentenser lyder. Det kan synas självklart och enkelt men innehåller ett credo om ansvaret inför språket och vad språket innehåller. Det finns inget oskyldigt språk, kan det med imperativ konkluderas.

Fortsätt

 

Hur många vet vad Brasiliens ursprungsbefolkning heter? Den socialantropologiska kunskapen om deras kultur, levnadsvanor, religion och hur de behandlas i Brasilien? Det är en fasansfull tanke att om Jair Bolsonaro skrider till verket med skövlingen av regnskogen innebär det i praktiken ett modernt folkmord på Brasiliens ursprungsbefolkning som är 900 000 människor. Tanken är som en mardröm, och dystopin är redan en realitet med vägbyggen, multinationella storföretag som McDonald’s, jordbruk, kolväteutvinning. Amazonas är jordens lunga och hur många har det medvetna klimatspråket? Att skövla regnskogen är ett angrepp på vårt gemensamma syre.

Josephs Conrads roman Mörkrets hjärta, är mer aktuell än någonsin, och det är realistiskt att befara ett folkmord på Brasiliens ursprungsbefolkning. En stam per år har redan utrotats under det senaste århundradet och hur kan detta få pågå utan vår gemensamma protest? Ligger det för långt borta? Det vi är omedvetna om finns inte? Vi ser inte syret och förstår inte heller när det hotas? Det omedvetna språket blundar för utrotning av Amazonas befolkning och förstörelse av luften vi alla andas. Det är givetvis fullständigt oacceptabelt både ur humanitära och globala miljöperspektiv.

CECILIA PERSSON

Alla artiklar av Cecilia Persson

Det senaste från Krönikor