Kritikerna blundar för hela konstverket

Debatt.
Del av Way to Go på Davidshallsbron i Malmö (foto: Åsa Maria Bengtsson. Inramning: Opulens)

REPLIK. “Way to Go är ett självständigt konstverk.” Efter Opulens konstkritiker Ida Thunströms kritik av det offentliga konstverket har kritiska röster hörts också på Aftonbladets och Sydsvenskans kultursidor. Nu svarar Malmös kulturdirektör Pernilla Conde Hellman kritikerna.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

I Opulens skriver Ida Thunström att hon blir “minst sagt provocerad” när hon uppmärksammas på de “nästan plagiatliknande likheterna” mellan Shoes on the Danube Bank och Malmö stads Way to Go av konstnären Åsa Maria Bengtsson. Hon kräver att verket ska tas bort, flyttas eller göras om.

Konstverket Way to Go är ett självständigt konstverk, vilket för andra gången rådgjorts med KRO:s jurister. När Ida Thunström beskriver konstverket Way to Go så beskriver hon bara en del av verket (”19 par skor gjutna i brons, som står uppradade på kanten av bron och pekar i olika riktningar.”) för att det ska passa en ganska enkelspårig retorik. En googlesökning på ”skor i konsten” visar också att det är många konstnärer som inspirerats av skor.

Opulens Global

Du har väl inte missat Opulens Global?

Konstnären Åsa Maria Bengtssons offentliga konstverk Way to Go är ett platsspecifikt verk som förhåller sig till gångstråket över Davidshallsbron. Konstnären har, när hon skapade den röda mattan som idag sträcker sig över bron, tagit det dagliga flödet av människor i beaktande och vägt in det i konstverkets symboliska dimension. Den röda mattan har ytterligare dimensioner som avspeglar verkets kärna, nämligen att hylla och hedra Malmöartister från olika tidsepoker. Den röda mattan är en plats där många minnesvärda ögonblick har skapats i en artists liv och mattan associeras också med att göra en storstilad entré.

För att belysa dessa artisters minnesvärda insatser för Malmös konstscen har konstnären gestaltat artisteriets sorti och konstnärernas bortgång med att deras personliga skor återfinns gjutna vid sidan av den röda mattan. Varje sko är ett gjutet personligt exemplar, utvalda med tanke på artistens verksamhet och personlighet, och pekar mot en plats som varit betydelsefull för artistens karriär.

Var och en har självklart rätt till sin tolkning och upplevelse av ett verk. Konstverket Way to Go har sin plats i staden med stark lokal förankring. Det är ett populärt unikt verk vars syfte är att hylla och hedra Malmöartister såsom Git Gay, Nils Poppe, Bo Widerberg och Eva Remaeus, varken mer eller mindre.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
PERNILLA CONDE HELLMAN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr