Bild: Elena Mozhvilo

Opulens Global är för dig som är nyfiken på globala frågor. Förutom de utmaningar globaliseringen innebär för arbete, klimat, internationella institutioner etc. vill vi lägga ett särskilt fokus på framtidsoptimistiska företeelser. Följ planetens utveckling med oss.

Kontakt:
Texter hittar du HÄR.

In English

Opulens Global is for you who is curious about global topics. Beside those challenges globalisation means for work, climate and international institutions, we want to put a special focus on future optimistic phenonema. Follow the planet’s development with us.

Contact:
Texts can be found HERE.