Bad i liv och lust

Krönikor/Samhälle.
Foto: MichaelM, Pixabay

LIVSVIKTIGT. En separatistisk simskola anser jag kan ha ett mycket viktigt syfte som är förenligt med demokratiska värderingar, skriver Linda Bönström.

 

Debatten om huruvida separata badtider mellan män och kvinnor är diskriminerande eller inte har kommit och gått i vågor så länge som jag kan minnas. Nu senast är det kulturföreningen Fyren som satt ljus på Västerviks kommun genom ett medborgarförslag om kvinnosim. Hur det kommer att gå är svårt att förutse, Diskrimineringsombudsmannen (DO) menade 2016 att det beror på hur ”viktigt syftet” anses vara. Men ska det verkligen behöva vara ett sådant gnissel detta att kvinnor önskar att få nyttja badhusen själva någon timme i veckan? Inget hindrar väl i sådana fall att en manstimme införs, om man nu nödgas jämna ut det hela. Tyvärr har jag under de senaste åren märkt en grupp som alltmer blir en måltavla för fördomar och ren illvillighet, nämligen invandrarkvinnor och särskilt de som bär hijab. Helt plötsligt handlar det inte längre om sim och bad utan om stödjande av en förtryckande hederskultur och islamisering av det svenska samhället. En del förnekar sig verkligen inte.

LINDA BÖNSTROM
linda.bonstrom@opulens.se

Linda Bönström är statsvetare, gymnasielärare och samhällsdebattör och har tidigare verkat även som frilansande översättare och poet. Hon är numera bosatt i Värmland. Tillsammans med Peter Sjöblom är hon chefredaktör för musiksajten MONO. www.monomagasin.se

Det senaste från Krönikor

0 0kr