Sundström tilldelas Harry Martinson-priset

Nyheter.
“Jag har som de flesta mest tagit intryck av ‘Aniara’, tycker det är en lysande gestaltning av världen, säger Stefan Sundström i ett pressmeddelande efter att ha tilldelats Harry Martinson-priset (foto: Jessica Gow/TT)

PRISAD. Artisten och författaren Stefan Sundström tilldelas årets Harry Martinson-pris för sitt engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Pristagaren verkar “för fred mellan människa och natur” och odlar enligt juryn eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Motiveringen lyder: “Sundströms uttryck kan sägas kliva rätt i Harry Martinsons fotspår, med en medveten eller omedveten pedagogisk komponent och uthållighet som visat sig vara lika långsiktigt hållbar som våra konsumtionsvanor skulle få lov att bli.”

Sundström har skrivit böcker om odling och hållbarhet, bland annat “Stefans lilla svarta: Bokashi, biokol och bakterier” och har också uppträtt med budskap om hållbarhet.

Olofströms kommun har delat ut Harry Martinson-priset med prissumman på 83 950 kronor jämna år sedan år 2008.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr