Studiecirkel för civilkurage mot nazism

Nyheter.
Malin Nordling är verksamhetsutvecklare på ABF och berättar om studiecirkeln Folkbildning mot nazism som pågått under våren. (Foto: Privat)

FOLKBILDNING. ABF:s Studiecirkel Folkbildning mot nazism i Eskilstuna har pågått under året och lider nu mot sin sista träff den 23 oktober. Verksamhetsutvecklare Malin Nordling hoppas att deltagarna ska använda sina kunskaper till att kunna stå upp mot nazism i vardagen.

Under våren har ABF Eskilstuna hållit i studiecirkeln Folkbildning mot nazism med sex stycken träffar och en avslutande uppföljning som närmar sig den 23 oktober. Varje träff har börjat med en föreläsning, följt av en studiecirkel och diskussion baserat på litteratur och föreläsarens material. Syftet med cirkeln är att sprida kunskap om nazismen så att människor kan stå upp för varandra i vardagliga situationer.

– Förutom ren kunskap i ämnet hoppas jag att deltagarna känner att de har fått på fötterna och vill folkbilda vidare, säger Malin Nordling, verksamhetsutvecklare på ABF.

Det började med ett hot från nazistiska krafter om att “homolobbyn måste krossas”, efter att ABF Södermanland hade varit med och arrangerat Springpride 2018. De dåvarande cheferna ville inte låta sig tystas, och drog igång utbildningen för att sprida kunskap om nazismens historia och hur den ser ut idag. Syftet med Folkbildning mot nazism är att få människor att kunna säga ifrån.

– Det primära syftet är inte att gå ut och demonstrera, men när man hör främlingsfientliga och antidemokratiska åsikter yttras i vardagssituationer, så ska man kunna sätta ner foten med hjälp av de här kunskaperna, säger Nordling.

Efter ett års uppehåll på grund av covid kom studiecirkeln tillbaka i digitalt format med start i mars i år. Det första tillfället handlade om nazismens framväxt och om hur Hitler kunde komma till makten, fortsatt med en föreläsning av Auschwitz-överlevaren Tobias Rawet, och senare om kopplingen mellan nazismen och Sverigedemokraternas grundare.

– Efter ett tag försökte vi röra oss framåt i tiden, och då pratade vi mycket om civilkurage, om hur man vågar säga ifrån och gripa in när något inte känns rätt.

Eva Burman, redaktör på Eskilstuna-kuriren, kom och föreläste om tidningens reportageserie från 2017 som heter Den svenska trollfabriken och handlar om hur olika nättroll arbetar på internet för att sprida rasistiska åsikter. Därifrån gick studiecirkeln över till att alltmer fokusera på högerextremism idag, som alt right-rörelsen och Nordiska motståndsrörelsen. Sist ut var Jenny Strindlöv som wallraffade i den svenska extremhögern som grävande reporter.

– Hon berättar om hur hon under falsk identitet lyckas ta sig in i det svenska extremhögerns högkvarter, hon fick insyn i hur de jobbar där, vad de har för kvinnosyn och vad de tycker och tänker, berättar Nordling.

På uppföljningsträffen den 23 oktober kommer Ellika Kyndel och föreläser om Norrköpings stadsmuseum och vad de fick utstå efter sin utställning Medlöperi och motstånd. Diskussionen kommer att vara: hur står man emot hot från högerextremt håll? Efter sista träffen kommer studiecirkeln att utmynna i en folkbildningskonferens i december, där fokus kommer att vara högerextremism inför valet.

– Vi pratar jättemycket om antisemitism och rasism men nu tänkte jag att fokus skulle kunna få ligga på högerextremism, våld, hbtqi och kvinnors rättigheter, som aborträtten, för att bredda lite, säger Nordling.

Tanken är att Folkbildning mot nazism ska bli en årligt återkommande utbildning i ABF:s program och andra städer planerar för liknande utbildningar.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr