Ökad chans till asyl för afghaner

Nyheter.
Carl Bexelius, rättschef Migrationsverket. (Foto: Hannah Davidsson)

ASYLRÄTT. Till följd av talibanrörelsens maktövertag i Afghanistan har Migrationsverket tagit fram ett nytt ställningstagande som ger afghanska medborgare större chans att stanna i landet.

På grund av den rådande situationen i Afghanistan har säkerheten för många riskgrupper förändrats och utsattheten ökat. Inget skydd finns för befolkningen i Afghanistan att tillgodose från landets myndigheter och internflykt är sällan ett alternativ. Med bakgrund av händelseutvecklingen har migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande gällande afghanska medborgare som söker i asyl i Sverige.

– Förändringen i Afghanistan har skett snabbt och det är mycket som är osäkert framåt. Det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas på sikt. Det nya rättsliga ställningstagandet påverkas av den senaste tidens snabba förändringar och det osäkra läget, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande.

Enligt de nya besluten kommer afghanska medborgare som har ett öppet asylärende hos Migrationsverket att prövas utifrån det rådande läget och personer som tidigare har fått avslag på sin ansökan har rätt att söka asyl igen med nya skäl. Migrationsverket framhåller att de prövar varje ansökan om asyl utifrån var persons individuella skäl tillsammans med den gällande informationen om säkerheten i landet. Tidigare beslutsstopp tas härmed bort.

– I utlänningslagen finns en säkerhetsventil som gör att personer med beslut om avslag ska kunna få sina ärenden prövade på nytt i de fall det inträffar drastiska förändringar i hemlandet som påverkar deras situation. Den senaste tidens händelseutveckling i Afghanistan är ett tydligt exempel på en sådan situation som lagen finns till för, säger Bexelius i pressmeddelandet.

Han menar att fler personer nu har möjlighet till skydd i Sverige, men att beslut om utvisning fortfarande kan tas även utifrån det nya ställningstagandet.

Besluten bygger på Country Guidance om Afghanistan från EASO (European Asylum Support Office), EU:s vägledning i asylärenden för medlemsländerna, som släpptes den 11 november och gäller tillsvidare.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr