Ny roman av Houellebecq ges ut i höst

Nyheter.
Michel Houellebecqs nya roman kommer på svenska i oktober. (Foto: Philippe Matsas)

ENFANT TERRIBLE. I höst ger Albert Bonniers Förlag ut en ny roman av den franska författaren Michel Houellebecq.

Romanen Anéantir, som kommer att ha den svenska titeln Förinta, beskrivs av förlaget som ”en framtidsskildring som blandar samtidspolitiska och existentiella frågor.” Den följer tematiskt upp den uppmärksammade romanen Underkastelse (2015.)

Handlingen utspelar sig i en nära framtid 2026-2027, och beskriver tiden under valet i ett Frankrike som befinner sig i kris.

Michel Houellebecq (född 1956) är en av Frankrikes mest omtalade författare och brukar beskrivas som något av ett Enfant terrible. Hans senaste roman var Serotonin, vilken utgavs i svensk översättning 2019.

Förinta utkommer i oktober och den svenska översättningen görs av Sara Gordan.

Anna Brynhildsen

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr