Lars Noréns konstbibliotek får nytt hem

Nyheter.
Magasin III har förvärvat Lars Noréns privata konstbibliotek direkt från dramatikerns familj (foto: Jean-Baptiste Béranger)

ARVEGODS. Lars Noréns privata samling av böcker om konst, arkitektur, design och scenkonst bestod vid hans bortgång av 247 volymer. Nu har konstmuseet Magasin III i Stockholm köpt hela konstbiblioteket direkt från dramatikerns familj.

“Från och med fredagen den 6 maj finns Noréns konstbibliotek tillgängligt i vårt referensbibliotek. Där kan en nyfiken allmänhet och framtida forskare ta del av de impulser och tankar som har inspirerat Norén i hans författargärning”, skriver museet i ett pressmeddelande.

Som en hyllning till Lars Norén har Magasin III tagit fram ett exlibris för hans konstböcker, formgivet av konstnären Gunnel Wåhlstrand.

Lars Norén gick bort under covid-19-pandemin i januari förra året, 76 år gammal.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr