Kulturrådet fördelar 663 miljoner i återstartsstöd

Nyheter.
Kulturarrangörer längtar efter att återigen få möta sin publik live. (Bildkälla: Kulturrådet=

PANDEMIN. 1200 aktörer får dela på 663 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar sitt återstartsstöd.

Tillsammans med tidigare bidrag under pandemin har totalt 4,5 miljarder fördelats till olika kulturverksamheter som lidit skada, men då de tidigare stöden fokuserat på att säkerställa kulturlivets överlevnad så ska det aktuella stödet snarare fungera som ett medel för en nytändning – en vitamininjektion.

– Kulturlivet är redo för en nystart och genom återstartsbidraget ges förutsättningar till att blicka framåt. Intresset för bidraget har varit stort, vi har fått in ansökningar på det dubbla mot vad vi kan fördela, vilket är en tydlig signal att kultursverige är redo att starta upp igen, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

– Att kunna använda det här särskilda bidraget till att få långsiktiga effekter är särskilt viktigt. Återstartsutredningen lyfter att pandemin kan få långvariga negativa konsekvenser på kulturen. Satsningar på kultur i hela landet som når många olika människor och inte minst barn och unga är därför av stor betydelse.

En stor andel av de beviljade stöden har gått till livearrangörer, och Kulturrådet menar att en tydlig tendens är att många aktörer längtar efter att möta besökare och publik i fysisk form igen efter två år då många evenemang ställts in eller hållits i digital form.

– Flera vittnar om att publiken inte hittat tillbaka till scenerna och de kulturella mötesplatserna efter pandemin. Genom återstartsbidraget ser vi att många, såväl genom nya samarbeten men också med nya produktioner gör kulturen tillgänglig i hela landet, vilket är viktigt, säger Kajsa Ravin.

Anna Brynhildsen

Det senaste från Nyheter

0 0kr