Författarförbundet släpper litteraturpolitiskt program

Nyheter.
Bild: Pixabay.com

Idag, den första mars, släpper Sveriges Författarförbund sitt nya litteraturpolitiska program.

Med anledning av detta har författarförbundets ordförande Grethe Rottböll skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter, där Författarförbundet “uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för litteraturpolitik i den digitala epoken”.

”Litteraturkartan håller på att ritas om. Nya spännande landvinningar presenteras, men fastnar i renodlat marknadstänkande och tas inte tillvara på bästa möjliga sätt. Samband och sammanhang som byggts upp under årtionden raseras. Också nya affärsmodeller för publicering dyker upp vid sidan av de traditionella förlagens modeller. Ansvaret för utgivningen läggs alltmer på författaren. Det som förut varit hörnstenar i överenskommelser mellan förlag och upphovspersoner åsidosätts”, skriver Sveriges Författarförbund  i förtalet till det litteraturpolitiska programmet.

Litteraturprogrammet kommer att presenteras och diskuteras under ett evenemang i fyra akter den 5 april, där författare, översättare och förläggare bjudits in, och alla litteraturintresserade är välkomna att agera publik. Förutom panelsamtal och diskussioner blir det även poesiuppläsningar av bland annat Aya Kanbar och Ann Jäderlund.

Anna Brynhildsen

 

Det senaste från Nyheter

0 0kr