Noterat: Behovet av trösklar

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

FORM. Religionsfenomenologi, smaka på den tungvrickaren. Begreppet härstammar från 1900-talet, det första seklet som det gick att vara religionsvetare utan att tro på Gud. Rumänen Mircea Eliade började vaska ut det religiösas form i sin forskning. Dess fenomen helt enkelt. Härav ordet.

Idéhistorikern och populärfilosofen Alain De Botton fortsatte i sin bok ”Religion för ateister” men i mindre dunkla akademiska ordalag att ringa in vad som är det religiösas form. Bägge författarna intresserar sig för begreppet liminalitet i stor utsträckning. Av latinets limes (tröskel). Det handlar om att gå från tillstånd till tillstånd. Känslan av helighet när du passerar genom vapenhuset i en kyrka. Kunskapen om att hålla käften på bibliotek och museer.

Kyrkoplikten är avskaffad, men i dagens helt sekulariserade samhälle borde vi införa en liminalitets-plikt. ”Du skall på söndag klockan 12 gå till ett kargt mäktigt rum i din hemkommun. Ni skall vistas där i sublim balans mellan tvång och vila. Du ska bara göra som någon annan säger under några minuter.” Det hela avslutas precis som en gudstjänst med lite ängsliga samförståndsleenden.

Jesper Nordström

LÄS FLER NOTISER

Jesper Nordström är kulturskribent med inriktning på litteratur och idéhistoria, med särskilt intresse för modern poesi och tysk prosa. Han har även gjort resereportage från Berlin och Köpenhamn med inriktning på arkitekturhistoria.

Det senaste från Noterat

0 0kr