Årets kulturtidskrift Aiolos ger plats åt djupdykning

Nyheter.
Aiolos blev utnämnd till Årets kulturtidskrift av FSK, Föreningen för Svenska Kulturtidskrifter. (Foto: Håkan Trygger)

TIDSKRIFTSPRIS. Efter tredje nomineringen blev tidskriften Aiolos utnämnd till Årets kulturtidskrift av FSK – Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter.

Årets kulturtidskriftspris går till tidskriften Aiolos och består av 50 000 kronor från Samfundet De Nio och ett konstverk av konstnärsduon Åsa Norberg och Jennie Sundén.

– Det är ett väldigt fint erkännande för det arbete vi lägger ner på tidskriften och en form av uppskattning som bekräftar att det projekt som Aiolos utgör uppmärksammas och har en vikt och påverkan. Det är väldigt roligt att få det bekräftat, säger Håkan Trygger, huvudredaktör tillsammans med Niklas Haga.

Årets kulturtidskriftspris delas årligen ut av Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter i syfte att uppmärksamma svenska tidskrifters bredd och kvalitet. Aiolos har blivit nominerad tre gånger innan priset nu blev deras med motiveringen:

Initierade och namnkunniga skribenter djupdyker i omfångsrika, tematiska nummer; utforskar, nyanserar och lyfter fram oväntade ingångsvinklar som vidgar perspektiven och fäster läsarens blick på både detaljer och helheter. Formgivningen är oklanderlig och anpassas följsamt efter olika texttyper och bilder. Aiolos tar läsaren på allvar.

Aiolos är en tidskrift för litteratur, filosofi, estetik och bildkonst och ett forum för den längre, svenska essäistiken, som erbjuder utrymme och möjlighet för skribenter att djupdyka ner i olika ämnen.

Varje utgåva har ett tema, den senaste är ett dubbelnummer om apokalypsen där en serie konstverk av Jesper Waldersten har fått påverka resten av innehållet. Texterna utgår från apokalypsen som historiskt fenomen med grund i den religiösa och mytiska litteraturen, beskriver Trygger.

– Vi spårar sedan tematiken framåt mot vår tid med nedslag i olika traditioner och hos olika författares och konstnärers användning av den, och hur den bildar en grund för det västerländska, historiska tänkandet.

Aiolos har sin grund i både äldre och modern litteratur och låter på samma sätt äldre estetiska objekt möta ny konst för att åstadkomma nya möten.

– Vi söker oss mot estetiska objekt och fenomen som vi vill förmedla och introducera genom både nyskrivna och översatta, viktiga texter, och bidra till att uppehålla och bilda ett fundament för det svenska språkområdet och det estetiska, säger Trygger.

Utöver en festmåltid för redaktionen för att fira Årets kulturtidskriftspris går prispengarna rakt in i verksamheten för Aiolos fortsatta arbete.

– Det är väldigt välkommet med ett extra ekonomiskt tillskott för en kulturtidskrift, som är en ekonomiskt knaper verksamhet där man ofta får vända på slantarna flera varv, avslutar Trygger.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@opulens.se

Det senaste från Nyheter

0 0kr