Lindblom blir chef för Statens medieråd

Nyheter.

STATSFÖRVALTNING. Regeringen utser Anna-Karin Lindblom till direktör och chef för Statens medieråd, enligt ett pressmeddelande.

Lindblom blir chef för myndigheten från den 16 augusti 2022 till och har förordnande fram till den 31 december 2023.

Anna-Karin Lindblom har tidigare varit regeringens särskilda utredare för inrättandet av det nya Institutet för mänskliga rättigheter, samt arbetat som enhetschef inom Regeringskansliet.

“Hon har en gedigen kunskap om statsförvaltningen och myndighetsstyrning inom områden som ligger nära verksamheten hos Statens medieråd”, skriver regeringen.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr