Tagg-arkiv

limes

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

Noterat: Behovet av trösklar

Noterat.

FORM. Religionsfenomenologi, smaka på den tungvrickaren. Begreppet härstammar från 1900-talet, det första seklet som det gick att vara religionsvetare utan att tro på Gud. Rumänen Mircea Eliade började vaska ut det religiösas form i sin forskning. Dess fenomen helt enkelt. Härav ordet.

0 0kr