En musikalisk utflykt i ordning och kaos

Musik.
Kwartludium. (Pressbild)
Kwartludium. (Pressbild)

KONSTMUSIK. Kwartludium bildades 2002 med ett fokus på att framföra verk skapade speciellt för denna ensemble av unga tonsättare verksamma både i Polen och utomlands. Tore Sjöqvist var på releasekonserten där albumet “Fractals” med musik av Marsel Nichan presenterades.

Omslaget till albumet “Fractals”.

Den som lyssnat till albumet “Fractals” som presenterar musik av Marsel Nichan framförd av ensemblen Kwartludium känner igen sig vid releasekonserten i Radiohusets Studio 2. Men förutom liveupplevelsen får konsertpubliken som bonus också uppleva musikens koreografiska kvaliteter.

Det fruktbara samarbetet mellan Marsel Nichan och den polska ensemblen Kwartludium har pågått sedan 2020 och resulterat i flera verk skrivna för gruppens speciella möjligheter med Dagna Sadkowska på violin, Piotr Nowicki piano, Michal Gorczynski klarinetter och Pawel Nowicki slagverk.

Att stiga in i Marsel Nichans ljudvärld kan kännas som att bli nedsläppt i ett okänt men lockande landskap. Utan karta och kompass. Men helt övergiven blir man aldrig. Marsel Nichan ger alltid lyssnaren en stig att följa. I form av en melodi, en rytm eller en speciell klangvärld som tryggt leder oss vidare även i snårigare och mer utmanande partier.

Verket ”The Order in The Chaos & The Chaos in The Order” är inspirerat av kaosteorin. Stycket fångar in åhörarna med en kraftfull och exakt inledning med slagverk och ett öppet piano som tillsammans lämnar en svävande och kvardröjande klang. Attacken och den kvardröjande klangen återkommer och skapar tillsammans med den återkommande tystnaden en struktur som både kan samla ihop oss och ge oss en chans att börja på nytt. Så stiger violinen in med en svävande ton. Ensemblen imponerar med sitt fantastiska samspel, obegripligt exakt även i de mest hetsigt intrikata rytmiseringar.

Hela tiden finns tystnaden med som en viktig ingrediens och musiken växer gång på gång fram ur stillhet och tystnad. I långa partier tycks varje musiker upptagen med sitt och ibland också med att undersöka instrumentets gränser. Men ständigt på ett sätt som skapar en tät helhet. Instrumenten stiger av och till fram och tar för en stund ett slags solistroll och violin och basklarinett bjuder inte sällan på melodiskt romantiska teman.

Kwartludium på scen.
Kwartludium på scen.

Även om konserten i första hand presenterar albumet ”Fractals” ger den också utrymme för den polska tonsättaren Magdalena Gorwas verk ”To be/Not to be” som är mer uppbrutet med en gäll violin och en kraftfull klarinett som låter tonen brytas. För en stund kan vi njuta av ett fantastiskt rytmsolo som efterhand ställs i kontrast till det uppbrutet skira i violin och piano.

Nichans stycke ”Conversations” är just ett samtal mellan Dagna Sadowskas violin och Michal Gorczynskis basklarinett.

Inledningsvis handlar det om intensiva och luftiga sextondelar som skapar rytm och griper tag. Teman växer fram och får svar, utvecklas och varieras. Mjuka och romantiska slingor möts av råa och utmanande klanger och inte minst Michal Gorczynski lockar en rik klangvärld ur sin basklarinett. Alldeles överens är inte de båda rösterna som ibland utmanar både varandra och de gränser vi är vana att instrumenten håller sig inom.

Mer av basklarinettens möjligheter får man höra på albumet ”Fractals” där stycket ”Reaching Out” ger gott om utrymme för Michal Gorczynski att undersöka och utveckla instrumentets ljudvärld.

Liksom på albumet ”Fractals” avslutas releasekonserten med titelstycket ”Fractals”.

Här möter vi åter hela ensemblen som nu får sällskap av ett elektroniskt skapat ackompanjemang. Stycket blandar stämningar av helt olika slag.

En närmast evig elektroakustisk ton flätas samman med sjungandet från en gong och skapar oro tillsammans med pizzicaton i violinen och öppen klang i pianot.

Så bryts stämningen av pianotoner som droppar ner som sommarregn och mjukt smäktande teman i violinen. Mot slutet stiger piano och slagverk fram och bygger upp ett jazzigt svängigt parti innan stycket avslutas avstannande.

Det är som om Marsel Nichan konstruerat ett pussel av märkliga och till synes oförenliga bitar, ett pussel som Kwartludiums fyra fantastiska instrumentalister ändå lyckas lägga och därmed låter oss vandra in i tidigare okända marker. Utan karta men, som sagt, alltid med mer eller mindre tydliga stigar som ger oss hjälp att navigera även i främmande terräng.

<b>TORE SJÖQVIST</b><br/>info@opulens.se
TORE SJÖQVIST
info@opulens.se

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Musik

0 0kr