Röster från Rosengård

Litteratur
Rosengård. Örtagårdens affärsgata. Bildkälla: Wikipedia. Modifiering: Opulens.

ANTOLOGI. Men trots de reflektioner man kan och bör göra kring intentioner och maktförhållanden i projekt som detta, är jag glad att det finns, skriver Anna Remmets om en aktuell antologi med dikter skrivna av personer med erfarenhet av migration.

 

Hon ville inte släppa mina händer (Henrik Johansson & Anna-Maria Olsson, red.) är utgiven i samarbete med Rosengård Folkets Hus och Föreningen Arbetarskrivare.

Hon ville inte släppa mina händer:
Dikter av personer med erfarenhet av migration skrivna i Rosengårds Folkets Hus 2020
Red: Henrik Johansson och Anna-Maria Olsson

Jag har hört att majoritetssamhället i Sverige är mer petigt än andra, traditionellt mindre homogena samhällen, när det gäller vad som anses vara ”godtagbara” språkkunskaper i svenska. Och vad är mer otillgängligt än det litterära språket, där språket själv är huvudsaken och inte något instrumentellt? Så kunde man i alla fall tänka sig att det skulle vara, men faktum är den skönlitterära texten tvärtom kan innebära en öppning där ett nytt språk kan prövas mer fritt och lekfullt. Detta gäller kanske särskilt poesin, och en diktantologi är just vad deltagarna på Rosengårds Folkets Hus språkcafé har åstadkommit tillsammans med redaktörerna Henrik Johansson och Anna-Maria Olsson.

ANNA REMMETS

Anna Remmets är litteraturvetare och frilansskribent och har skrivit litteraturkritik i bland annat Ord & Bild, Karavan, Astra, ETC och Brand. Hon är även en av två redaktörer för den finlandssvenska kulturtidskriften Horisont.

Det senaste från Litteratur

Från dödens väntrum

SJUKDOMSSKILDRING. ”Allt är en smärtsam och ärlig läsning”, skriver Bo Bjelvehammar som