Övertygande roman om flyktens fasor

Litteratur.
Anna Lindberg. (Foto: Privat)

BOKSLÄPP. “Anna Lindberg besitter en förmåga att gestalta både mikromiljöer och enskilda människors karaktärer och få stämningslägen att växa och bli tydliga.” Bo Bjelvehammar har läst Ameenas resa.

Ameenas resa av Anna Lindberg
Ekström & Garay förlag

Anna Lindberg är historiker, hennes avhandling handlade om kvinnor i södra Indien och hon har publicerat flera vetenskapliga böcker och artiklar. Under flera år bodde hon och forskade i Indien och besökte då många andra länder i Sydasien. Hon har även undervisat på universitetsnivå i både Sverige och USA och är aktiv inom frågor gällande flyktingar och särskilt asylsökande i Sverige. Detta är hennes första roman.

Ameenas resa består av ett antal månadsblad, från september 2012 till februari 2019, som i huvudsak behandlar människor och miljöer i Afghanistan. Men det finns även berättelser från platser i Indien, Iran, Turkiet och Grekland samt av naturliga skäl nedslag även i Sverige. Här finns olika människors livstrådar som vävs samman till en organisk enhet. Här finns människor som är utsatta, som lever under ständig rädsla. Nej, det är fel ord – de lever under skräck och ständig oro. Det kan komma besök som kräver allt de har, som förolämpar alla och för bort medlemmar av familjen. Allt sker av godtycklighet och det finns ett fåtal människor som går att lita på.

Familjen blir inte sällan navet och tryggheten. Därför blir angrepp på familjen så centrala och avgörande. Och det är mer regel än undantag att familjer splittras; medlemmar försvinner och ingen vet för hur lång tid.

Ameenas resa är en fysisk berättelse: du känner som läsare den smärta och den ovisshet som likt dimma sveper in över familj efter familj. Men de familjer som finns på Anna Lindbergs arena har ett mål: att lämna sitt land, att skapa ett nytt hem. Att fly är att vara i händerna på och beroende av andra människor. Faserna i flyktprocessen är vidriga. Människors ondska är utan gränser, de behandlar andra människor som boskap, som objekt.

Nu finns det i denna berättelse undantag. Det finns goda människor, som utan vinning och av medmänsklighet hjälper andra så att de kan komma till ett annat land, samla den utströdda familjen och skapa ett nytt hem, om det nu är möjligt.

Anna Lindberg kan sitt ämne, hon har även en förmåga att gestalta både mikromiljöer och enskilda människors karaktärer och få stämningslägen att växa och bli tydliga. Hon skriver på ett övertygande sätt. Det är en synnerligen angelägen bok, inte minst nu, när det finns ett nygammalt styre i Afghanistan.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr