Ord som blir konst

Litteratur/Kultur.

 

Charlotte Jung.

MINIMALISM. Charlotte Jung skriver minimalistisk poesi. Thomas Almqvist har läst hennes bok och konstaterar att orden blir konst.

 

 

C av Charlotte Jung
Vänd Blad Förlag

Vänd Blad Förlag, som startades av Charlotte Jung just i år, har som ambition att ge ut minimalistisk lyrik, där relationen mellan tecken, form och mening är det viktigaste. Förlagets första bok är nu aktuell.

C är ett slags skapelseberättelse eller genesis över den materiella existensens tillblivelse. Ur ingenting föds någonting och hur existensen, livet alltsedan skapelseögonblicket befinner sig i ett konstant pågående förändring. ”Ur inget något, ur något annat.”

Jung har ett förflutet som psykolog. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men delar numera sin tid mellan Roslagen och Chicago. I C gestaltar hon skapelseögonblicket och även det efteråt skapade. Hon använder sig av den minimalistiska formen för att kunna tvinga in texten i ett rum av konstant varande. Texten kan då aldrig fastna i en horisontell existens eller kronologi på grund av tids- och språklig platsbrist. Den minimalistiska formen belyser också det pågående växelspelet mellan materialiserad existens och förlöst förändring. Jung redovisar verkligheten genom att ge personligt sedda bilder av tillvaron. Låter det invecklat? Det är det också, men så fort jag öppnade hennes bok, klarnade det betydligt och allt blev ganska självklart. För mig är C ändå mera en annorlunda konstbok än en annorlunda diktbok, eftersom hon använder sig av språkets tecken som hon gör som just ”konst” och där det visuella då blir viktigare än själva textens innehåll. Boken ger också uttryck för ett slags existentiell språkfilosofi. Det blir till en oerhört vacker bok och här finns naturligtvis utrymme för många andra tolkningar.

Språket är engelska, som Jung verkar föredra, eftersom hon här hittar flera homonyma och homofona ord. Engelskan känns då mera flexibel och elastisk att arbeta med som material än svenskan. Hon vill på så sätt nå fram till en högre grad av obeständighet. Hélène Cixous citeras på förlagets hemsida: ”Write yourself. Your body must be heard.”

THOMAS ALMQVIST
thomas@opulensforlag.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr