Helgessän: Hieroglyfernas magi sätter fantasin i rörelse

Litteratur/Kultur
Illustration: Artsy Bee / Pixabay.com

MAGISKT. Med utgångspunkt i en bok av Jean Winand resonerar Carsten Palmer Schale kring de komplicerade hieroglyfernas historia och den roll de spelat i vår civilisation.

 

 

Om man inte förstår något av ett invecklat resonemang, kan det ibland heta, att ”det där är rena kinesiskan för mig”. På motsvarande sätt händer det, att exempelvis någons skrivstil kan uppfattas som hieroglyfisk, som oläslig. Obegripligt och oläsligt med andra ord. Men samtidigt kanske inbjudande, estetiskt tilltalande och med ett drag av magi? Dessa föreställningar har länge varit i svang när det gäller de reella hieroglyferna.

CARSTEN PALMER SCHALE

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Essä: Vithetskritik

ESSÄ. Filip Hallbäck skriver, med utgångspunkt i kuppförsöket i Washington DC, om