Helgessän: Skammen över det olästa finlandssvenska

Litteratur/Kultur.
Montage: Opulens.

FINLANDSSVENSKT. För det första är vi svenskar, vi som tror oss vara kulturkoftor, sorgligt obildade vad gäller våra grannländers litteratur och kultur — alltså till och med när det handlar om svenskspråkig litteratur från Finland, skriver Carsten Palmer Schale.

 

 

Under rätt många år nu har jag följt den finlandssvenska litteraturen. Jag har då med viss sorg konstaterat, att denna synnerligen kvalificerade litteratur är föga känd i Sverige. För övrigt är vi rikssvenskar dåliga, jämförelsevis, också på Norge, Danmark och Island (för att inte tala om Grönland och Färöarna). Gå in i snart sagt vilken större bokhandel som helst i Oslo, Köpenhamn — och Helsingfors, Reykjavik — så nog har dessa bra koll på oss här i Sverige. Man skäms.

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poesiens mystik är den enskilt bästa bok jag läst (1925, sedan i flera upplagor)
** Georg Henrik von Wright, född 14 juni 1916 i Helsingfors, död 16 juni 2003 i Helsingfors, var en finlandssvensk filosof, professor vid Helsingfors universitet 1946–1961, i Cambridge 1948–1951 och ledamot av Finlands akademi 1961–1986. von Wright efterträdde sin vän Ludwig Wittgenstein som professor i filosofi vid universitetet i Cambridge 1948, där han bland annat etablerade området deontisk logik. von Wright är mest – för en större och filosofiskt oskolad allmänhet – känd för sitt engagemang i samhällsdebatten där han intog en provokativ pessimistisk inställning till vart människan är på väg. Som socialfilosof betecknade sig von Wright som närstående filosoferna inom den så kallade nya vänstern, liksom den så kallade Frankfurtskolan.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

0 0kr