Tagg-arkiv

Finland

Landet som icke är

Existentiellt.

MODERNISMEN. Lis Lovén gör en djupt personlig reflektion kring vad det modernistiska inflytandet från Finland kan ha haft för betydelse för svensk kultur. Hennes text är också ett slags bekännelse till det moderna projektets möjligheter.

Världens lyckligaste land

Existentiellt.

FINLAND. Hur kommer det sig att finländarna betraktas som dysterkvistar samtidigt som en nyligen framtagen vetenskaplig undersökning, årets ”World Happiness Report”, visar det rakt motsatta? Rolf Karlman menar att det finns förklaringar i historien och i den svenska blicken på grannarna i öst.

Den livsfarliga bäddsoffan

Underskruvat.

LEVNADSLOTT. Rolf Karlman berättar den märkliga historien om hur en finsk fackföreningspamp mötte sitt öde i en svensk bäddsoffa.

Rapp skildring av dagens Ryssland

Litteratur.

LÄTTLÄST. Anna-Lena Laurén åskådliggör lättläst och rappt de skillnader som fortfarande finns mellan Ryssland och väst, skriver Thomas Wihlman som läst hennes bok Sammetsdiktaturen.

Om dansförbudet i Finland

Kultur.

DANSKULTUR. Med utgångspunkt i en nyligen prisbelönt fackbok berättar Rolf Karlman om det finska dansförbud som infördes i samband med vinterkriget. Budskapet från de makthavande var att man skulle be böner, läsa böcker och plocka lingon.

”Världens mest pessimistiska kommun”.

Underskruvat.

OLYCKLIGA MEDBORGARE. Numera påstås det att finländarna är världens lyckligaste folk. Detta enligt FN:s lyckorapport. Men i landets medelpunkt finns ett gäng dysterkvistar, rapporterar Rolf Karlman.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

Noterat: Vårt land vårt land, vårt fosterland

Noterat.

LIVETIPS. Idag den 5 februari firar det livaktiga Svenska litteratursällskapet i Finland av tradition sin årshögtid. Allt fler av SLS:s skrifter läggs ut på nätet, bland dem Henry Parlands samlade, och de fyra oumbärliga banden Biografiskt lexikon för Finland. Som korresponderande medlem av detta lärda sällskap får jag varje år i slutet av januari en…

Göran Schildt – en biografi

Litteratur.

FINLANDSSVENSKT. Med utgångspunkt i Henrik Knifs aktuella biografi över Göran Schildt berättar Rolf Karlman om den finlandssvenske författarens liv.

1 2 3 5
0 0kr