Från en kobbe i Bohuslän: Skriva liv

Litteratur/Kultur.
Collage: C Altgård / Opulens.

SKRIVANDET. Jag skulle förresten kunnat kalla mina uppslag för omöjliga eller ”nakna” memoarer, och ursäktat mig med att de naturligtvis är subjektiva, och att det som kan komma att stå i dem bara är vad jag själv ansett vara ”verkligt”. Men det skulle bara ha betytt ett försök att vilseföra eller blidka den presumtive läsaren, och be om ursäkt, skriver Carsten Palmer Schale. 

 

Carsten Palmer Schale är i huvudsak sociolog, och har som sådan varit gästprofessor i Kanada och USA samt gästforskare i flera andra länder. Han har publicerat flera böcker och forskningsrapporter och utöver detta även ungefär 300 dikter och 200 essäer i olika tidskrifter. Under vinjetten Från en kobbe i Bohuslän ger han i krönikeformatet sin syn på världen utifrån hemmahorisonten på Orust.

Det tog mig ungefär nio månader – och 91 böcker, kopiöst mycket skrivande samt en resa – att i (åtminstone) någon mån famna den, enligt min mening, mycket fascinerande författaren Anthony Burgess. Med vissa reservationer skrev han en dubbelbiografi, eller två memoarer, ungefär när han var lika gammal som jag är nu (Confessions I-II). Just nu trevar jag mig fram längs mina egna spår. Också med reservationer. Just nu är jag redan uppe i rätt många sidor, men de är inte strikt kronologiskt ordnade. De går omlott. Och jag har funnit, att det kanske är så man bör göra.

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

Det senaste från Kultur

0 0kr