En feministisk överlevnadsguide

Litteratur/Kultur.
Tanja SuhininaRd

FEMINISM. Släpp snubbar är kanske inte någon uttömmande politisk analys, men väl en utmärkt julklapp till den som tycker att det finns betydligt mer begränsande saker att släppa än mobiltelefonen, skriver Anna Remmets som läst Tanja Suhininas feministiska självhjälpsbok.

 

Släpp snubbar: En feministisk självhjälpsbok
Av Tanja Suhinina
Vulkan bokförlag

Går det att använda ordet ”självhjälpsbok” oironiskt idag? Jag tror faktiskt att Tanja Suhinina, även om hon skriver med glimten i ögat, faktiskt menar att hennes nya bok faktiskt ska läsas som en sådan.

Suhinina är psykolog och har även synts en del i media där hon försvarat flersamhet, och diskuterat sin barnfrihet och sterilisering i podden Barnfrihet. Självhjälpsboken, som är baserad på en serie kurser hon tidigare hållit, är alltså inget hjälpmedel för att sluta med socker- eller mobilberoende, utan för att sluta med…män. Det är med andra ord ingen liten förändring Suhinina föreslår. Men om du går med på den i mitt tycke mycket rimliga radikalfeministiska analys som gör gällande att vårt samhälle är strukturerat dels kring kvinnors underordning, dels kring den heteromonogami som hjälper till att upprätthålla denna underordning, ja, då håller du också antagligen med om att kvinnors ekonomiska och känslomässiga beroende av män är ett betydligt större (och farligare) problem än socker och mobiltelefoner.

Att kvinnor på många sätt är beroende av män är förvisso ingen ny spaning, men i Släpp snubbar och andra nya böcker om känslomässigt arbete finns en radikal insikt om i hur hög grad alla aspekter av de flesta kvinnors tillvaro kretsar kring relationer till män och kring mäns behov. Bland bokens ”fallstudier” finns den lågutbildade, av sin man ekonomiskt beroende kvinnan som inte har råd att skilja sig, men också beskrivningar av hur tankar kring relationer med män, analyser av mäns känslor och behov, och samtal om män tar kvinnors tid och även kvinnors relationer med varandra i anspråk, och av hur ”jämställda” män med många kvinnliga vänner i själva verket låter dessa tjäna som gratisterapeuter. Den inte så upplyftande (men rimligtvis inte heller överraskande) slutsatsen är vi lever i ett samhälle där många (heterosexuella) kvinnors tankar och tid är ockuperade av män och att dörren till de egna rum som vi kanske lyckats bygga åt oss själva sedan Virginia Woolfs tid fortfarande glappar, eller kanske rent av är en svängdörr.

Den medicin Tanja Suhinina förordar är lika konkret som svår: att aktivt söka upp kvinnliga konstutövare för att bredda en kulturell kanon som ofta består nästan enbart av män. Att aktivt försöka ge relationer med män mindre plats i både samtal och tankar. Att ifrågasätta sin heterosexualitet. Det sistnämnda har länge varit kontroversiellt då den konservativa högern tidigt tog patent på att beskriva sexualitet som något en själv kan styra över i syfta att kunna ”omvända” homosexuella. Det har dock länge funnits progressiva försök att återta berättelsen om sexualitet som något som inte är hugget i sten utan att därför förenklande kalla det för ett ”val”. För faktum är ju att vi lever i ett samhälle där heteronormativiteten är så stark att många aldrig ens kommer på tanken att reflektera kring sitt begär.

Opulens webapp

Installera Opulens webbapp för mobil HÄR!

Men går det att självhjälpa sig ur könsmaktsordningen? Nog finns här en stor risk att servera en individfokuserad lösning på ett strukturellt problem som kräver politiska omvälvningar. Kanske bör Släpp snubbar mer läsas som en överlevnadsguide än som en fullständig lösning.

I jämförelse med amerikanen Gemma Hartleys uppmärksammade bok om känslomässigt arbete, Så jävla trött, som visserligen inte kallar sig självhjälpsbok men som i allt väsentligt är just en sådan, känns dock Suhininas bok fantastiskt radikal. Där Hartleys mål tycks vara att bevara en förbättrad form av den institutionaliserade heteromonogama kärnfamiljen där mannen lärt sig packa gympapåsar och ringa sina egna föräldrar på deras födelsedagar, bjuder Suhinina på en uppfriskande vision bortom kärnfamilj och obligatorisk heterosexualitet.

Släpp snubbar är kanske inte någon uttömmande politisk analys, men väl en utmärkt julklapp till den som tycker att det finns betydligt mer begränsande saker att släppa än mobiltelefonen.

ANNA REMMETS
anna.remmets@opulens.se

Anna Remmets är litteraturvetare och frilansskribent och har skrivit litteraturkritik i bland annat Ord & Bild, Karavan, Astra, ETC och Brand. Hon är även en av två redaktörer för den finlandssvenska kulturtidskriften Horisont.

Det senaste från Kultur

0 0kr