Björstens nya diktsamling övertygar starkt

Litteratur.
DIKTSAMLING. Thomas Almqvist konstaterar att ”Några kommer nära andra förblir borta”, av Andreas Björsten, är en riktigt bra diktsamling,. ”Björsten är en mycket uppriktig poet, som man kommer väldigt nära,” skriver han bland annat.
Omslaget till Andreas Björstens aktuella diktsamling.

DIKTSAMLING. Thomas Almqvist konstaterar att ”Några kommer nära andra förblir borta”, av Andreas Björsten, är en riktigt bra diktsamling,. ”Björsten är en mycket uppriktig poet, som man kommer väldigt nära,” skriver han bland annat.

Några kommer nära andra förblir borta
av Andreas Björsten
Fri Press

DIKTSAMLING. Thomas Almqvist konstaterar att ”Några kommer nära andra förblir borta”, av Andreas Björsten, är en riktigt bra diktsamling,. ”Björsten är en mycket uppriktig poet, som man kommer väldigt nära,” skriver han bland annat.

Andreas Björsten har under en lång tid varit en av våra främsta estradpoeter, sedan han genomfört hundratals uppläsningar från scenen i samband med olika festivaler. Han debuterade som poet redan 1981, då han medverkade i olika tidskrifter och fanzines. Han var också en av redaktörerna för den nu nedlagda ”Den Blinde Argus”, en tidskrift som lever vidare som kollektivblogg. 2020 kom hans samlade dikter, ”Som det började och fortsatte – samlade dikter 1981-2019” på bokförlaget Megafon.

Under pandemin fick han diagnosen Parkinsons sjukdom, vilket ändå inte fått honom att sluta skriva. Hösten 2022 kom ”Dikter som porträtt” på Fri Press, som är en serie porträttbilder på författare, som betytt mycket för honom. Den nu aktuella boken, ”Några kommer nära andra förblir borta” kan ses som en direkt fortsättning på den boken.

Informativt förord

I ett välmatat och mycket informativt förord skriver Jonas Ellerström att Björsten aldrig sålt ut sina frihetliga och poetiska ideal, även om de ibland har förskjutits från sina ibland överdrivet romantiska utgångspunkter. Dikten är inte längre ett nervgift som intas utan mera av en lågmäld livsnödvändighet. Björsten fortsätter ändå att hävda att poesi är en korsning av liv och dikt. Dikten är för honom ett direkt tilltal, vilket är hans nu gällande tanke om den muntliga poesin. Ellerström kallar Björsten en utopisk poet och jämför med William Blake, surrealisterna och beatpoeterna från San Francisco. Om sedan det utopiska målet är uppnåeligt eller inte är inte avgörande.

Hyllar andra poeter

En av de poeter som Björsten hyllar är John Peter Gister (1950-2014), som var en nära vän till honom och som han turnerade tillsammans med på 80-talet och början av 90-talet. ”/…/ märkligt hur ens döda vänner/överlever en själv.” En annan poet som verkligen hyllas är Håkan Sandell, som var medlem i Malmöligan, tillsammans med Kristian Lundberg, Lukas Moodysson och Clemens Altgård.

”/…/jag följde inte i dina fotspår
men jag fortsatte att läsa dig
vilket gav samma resultat
ett drag på tombolan
på redaktionerna
och istidsvänsterns outsiderväg
jag tappade kontakten
tills du till sist hörde av dig och räddade mig.”

Trots en svår sjukdom är det inte svårmodet som dominerar den här diktsamlingen heller utan en djupt känd tacksamhet, när han ser tillbaka på de vänner och kollegor som inspirerat honom genomåren. Några av dem, förutom de redan nämnda, är Tomas Tranströmer, Peter Lindforss, Roger Skjöld, Eleonora Luthander, Li Li och Jasim Mohamed.

Undergroundpoesi

Magnus William-Olsson kallade Björsten en gång för ”nestorn i svensk undergroundpoesi”, som för Jonas Ellerström är lika mycket ett sociologiskt som ett stilistiskt begrepp.

Björsten deltog i nio Poetry Slam-SM. Jag imponeras av hans direkta tilltal, som ger en närvaro i dikterna, som fascinerar mig. Han förenar den exakta iakttagelsen med en viss subjektivitet och använder sig av ett språk som är naket men livfullt och mycket konkret och han skriver med en koncentration som jag gillar. ”Några kommer nära andra förblir borta” är en riktigt bra diktsamling, som träffar mig rakt i veka livet. Björsten är en mycket uppriktig poet, som man kommer väldigt nära:

”/…/inte desto mindre
är poesi en folklig konstart.”

Thomas Almqvist
THOMAS ALMQVIST
thomas@opulensforlag.se

Thomas Almqvist är pensionerad bibliotekarie och bosatt i Linköping. Han skriver litteraturkritik i Skånska Dagbladet sedan 1987 och även i nättidskriften Opulens. Han recenserar även blues-CD och böcker om blues i Jefferson Blues Magazine. Thomas har skrivit tre böcker: Från Madrid till Mexico City och Montevideo – en resa i spansk, portugisisk och latinamerikansk litteratur, kåserisamlingen Den pendlande bibliotekarien samt Spanien i mitt hjärta, där han översatt och introducerat elva spanska favoritpoeter till svenska. Den innehåller översatta dikter av Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Emilio Prados, Gabriel Celaya, Vicente Aleixandre, Leon Felipe, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo och Carlos Bousoño, samt introduktioner till var och en. Han har också översatt Dikter till Kleo av Justo Jorge Padrón, Tystnadens vältalighet av Francisco Muñoz Soler och Branten av Aleisa Ribalta Guzmán.

Det senaste från Litteratur

0 0kr