Porträttdikter av Andreas Björsten

Prosa & poesi.
Illustration: Pixabay.com. Modifierad av Opulens.
Illustration: Pixabay.com. Modifierad av Opulens.

LYRIK. Andreas Björsten är poet och före detta ordförande i Romantiska förbundet. Han har givit ut sju diktsamlingar, senast ”Dikter som porträtt” (Fri Press, 2022).  Vi har idag glädjen att presentera några exempel på Björstens poetiska porträtteringskonst.

harald forss

bär du huvudbonad inomhus?
är det någonting du vill dölja
eller tvärtom lyfta fram?

harald hade aldrig hatt på sig
inomhus
säger änkan förtretat

jag vet inte
jag minns honom mest
i bredbrättad hatt

harald trodde naturligtvis inte
på astrologi
utropar änkan retligt

nej, det gjorde han säkert inte
men lik förbannat
heter en av hans diktsamlingar
”I vågens tecken”

dessa ständiga stridigheter
i litteratörernas liv

som om harald forss
skulle skrivas med små eller stora
begynnelsebokstäver

harald föredrog alltid
gemener
tills han på sin ålders höst
började tala i versaler
med TORDÖNSSTÄMMA!

han gjorde en romantisk återkomst
i ett gnistregn av bilder

harald forss (1911-1996), svensk poet och författare, gav ut arton diktsamlingar och några memoarliknande prosaböcker. Versalerna i hans namns begynnelsebokstäver återuppstod lagom tills han gjorde Romantisk återkomst (1971). Mest känd är han dock som nyansernas älskare.

 

Bo Setterlind

100 år av Bo Setterlind
tiden går som ingenting

han såg ljuset och färgerna
som barn när han nästan drunknade

var det något annat än det jordiska ljuset
såg han något gudomligt därnere?

minnesstenen vid Mälaren
väntar på årets första trevande fjäril

den säsongsmässigt återkommande
vi väntar nu bara på Bo Setterlind

Bo Setterlind (1923-1991), folkkär poet och författare. Gav ut ett 60-tal böcker, mest diktsamlingar. Tillsammans med harald forss en av grundarna av Romantiska förbundet (1957). Romantiska förbundet uppmärksammar 100-årsminnet av Setterlinds födelse genom att ge ut en årsbok av Aurora med temat Bo Setterlind.

 

Peter Lindforss och sovsäcken

den gamla sovsäcken som tillhört LC
Peter hade den alltid med sig
när han sökte sovplats
alldeles för kall
i hans dåvarande situation
som uteliggare
måttligt ren
höll han den högt
som ett minne av en vän
i ursprungligt – dvs. skitigt skick – bar den honom
genom nätterna på ett moln av omtänksamhet
men iskall var den som ren

Peter Lindforss, (1953-2015) var en svensk poet, författare och översättare. Han var vän med Leonard Cohen och reste ofta i den grekiska övärlden. Tidigare i år utkom “De långa resorna är över” en volym med Peter Lindforss efterlämnade dikter 1988-2015. Läs mer om den boken här.

ANDREAS BJÖRSTEN info@opulens.se
ANDREAS BJÖRSTEN
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr