Jagad av språkpoliser

Kultur
Collage: C Altgård / Opulens.

NOG NU. Det räcker med galopperande polarisering och populism nu. Vi behöver inte mer av skenande segregation och skeva självkänslor. Istället behöver vi uppvärdera måttfullheten, hänsynsfullheten och eftertänksamheten, skriver Erik Cardelús.

 

Känner du dig jagad av språkpoliser och språkaktivister? Frågan kan verka simpel, men den skapar debatt. Upprinnelsen är en DN-artikel i lördags, där språkforskaren Lars Melin menar att dagens norm om ett inkluderande språk har gått för långt och att ett överdrivet fokus på att tala korrekt och inkluderande skapar ängslan hos ”vanliga svenska språkbrukare.”

ERIK CARDELÚS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Kultur

Skriv och väx!

NOVELLTÄVLING. I tisdags lanserade Opulens tillsammans med vår ägare Ekström & Garay