Vikten av konsthändelser och att vara där

Konst
Collage: C Altgård / Opulens

KONST. ”Alla vet att den vars huvudmål är att uppleva en konstutställning bör välja en annan dag än vernissagedagen för att gå till galleriet. Men har inte konst som begivenhet i sig kanske ett annat, djupare syfte som är minst lika viktigt?” Ida Thunström reflekterar över gemenskapen kring konsten.

 

Det blåstes inte direkt i några basuner, men i veckan som gick var det gallerivecka i Malmö. En vecka som av cirka alla uppfattades som en gallerinatt på lördagen. Såklart. Det är inte bara av gammal vana, utan även mer bekvämt att ha en fast, avgränsad tid att fokusera på och förhålla sig till.

IDA THUNSTRÖM

Ida Thunström är konstnär. Vid sidan av sitt konstnärskap har hon regelbundet varit aktiv som konst- och litteraturrecensent och publicerat konstrelaterade texter för olika tidningar, främst kulturmagasin. Ida kommer ursprungligen från Stockholm och är verksam både inom och utanför Sverige.

Det senaste från Konst