Ett datorspel som knyter an till konsthistorien

Konst.
My House, Doom, datorspel, konst, computer games, Youtube,
Vinjettbild för My House.wad – Full Playthrough with Lui Calibre! (Doom Mod) på Youtube.

KONST. Ida Thunström summerar det gångna året och väljer överraskande nog att utse ett modifierat datorspel till årets konstverk. Spelet heter ”My House”.

IDA THUNSTRÖM
ida.thunstrom@opulens.se

Ida Thunström är konstnär. Vid sidan av sitt konstnärskap har hon regelbundet varit aktiv som konst- och litteraturrecensent och publicerat konstrelaterade texter för olika tidningar, främst kulturmagasin. Ida kommer ursprungligen från Stockholm och är verksam både inom och utanför Sverige.

Det senaste från Konst

0 0kr