Wittgenstein skriker inte alltid

Existentiellt.
Wittgenstein. (Montage: Opulens)
Wittgenstein. (Montage: Opulens)

FILOSOFI. Hans Boij har skapat ett antal formuleringar angående en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer, nämligen Ludwig Wittgenstein. Här i diktens form.

 

WITTGENSTEIN SKRIKER INTE ALLTID
(Rader förmodligen aldrig publicerade i annan form)
av Hans Boij

Wittgensteins dunkla aforismer
”om vad som är viktigt
och vad som är oviktigt
i livet” har sysselsatt många
filosofer. Visste karln verkligen
det? Förenas vi av allt det
oviktiga i våra liv, som ägde
det en viss betydelse?
Bryr sig någon om det
oviktiga i Hans Boijs liv – ?

Det mystiska är inte
hur världen är. Det mystiska
är att det finns en värld
(Ludwig W, enligt Fredriksson).

”Jag har ingen poäng!”
skriker Wittgenstein, när en
åhörare vill pådyvla honom
en sådan. Det poänglösa
Varat var hans hemvist.
Det inbjöd honom till
poänglösa aforismer av typen
”Om vad man inte kan tala,
därom måste man tiga”;
en femårings fundering
i ett tillspetsat läge.

Intrycket att dagen
lider mot kväll
en overifierad smärta.
Vad är som det skall?
Intrycket uttryckslöst.
Kvällen avsätter intryck
genom at vara. Vara
vad då? Vara kväll.

Wittgenstein var yngst
i en syskonskara om sju.
Hans tre bröder berövade
sig livet. Under sådana
förhållanden är man
förmodligen snille om man
omtalas före sin död.

Det hände att W strövade
i bergen, med en klarinett i en
gammal strumpa. Elever berättade
att han var högst stimulerande,
åtminstone för de begåvade
(G. Fredriksson, 1994).

<b>HANS BOIJ</b></br>info@opulens.se
HANS BOIJ info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr