Politik är allt

Existentiellt/Kultur.
Montage: Opulens.

LIVSHÅLLNING. En som en gång dryftade att politik är allt var Thomas Mann. Han dryftade det dock med en djup ironi, som ett sätt att peka ut den politiska praktikens ständiga försök att, och ofta på ett moralisk godtyckligt sätt, bli allomfattande. Typ som någon som krasst konstaterar kapitalets alienerande kraft genom att säga att pengar inte är allt, utan pengar är mer än allt, skriver Tommy Gunnarsson.

 

En regnfri, nästan vindstilla, självömkande fredagseftermiddag i Göteborg i februari. Har nyss varit på en, som jag förmodar, misslyckad arbetsintervju och tröstar mig med en öl på en pub på Tredje Långgatan. Solen har nästan helt gått ned och mina tankar likt himlen utanför färgas moloket gråblå.

TOMMY GUNNARSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

0 0kr